Fondsenwerving

Een nieuw maatschappelijk initiatief of evenement verdient een serieuze kans, omdat nieuwe initiatieven de samenleving verrijken en doorgaans nieuwe vrijwilligers aantrekt die voorheen niet werden bereikt. Maar de vraag is waar haalt u het geld vandaan? Naast sponsoring door bedrijven kan fondsenwerving een optie zijn. Wij kunnen u daarbij helpen.

Fondsen die worden verworven kunnen bijvoorbeeld bestaan uit kleine donaties van particulieren, inkomsten uit loterijen, subsidies van overheden of particuliere organisaties, of inkomsten uit bedrijfsmatige nevenactiviteiten.

Bij organisaties gaat het vooral om het op zoek gaan naar de schat om nieuwe initiatieven mogelijk te maken en innovatie te bevorderen. Hieronder vallen dus niet de reguliere activiteiten en activiteiten (of producten) die vallen onder de noemer “oude wijn in nieuwe zakken”.

Alle verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk komen in principe voor fondsenwerving in aanmerking. Nieuwsgierig? Neem contact met ons op.