Maatschappelijke Initiatieven

Burgers moeten zoveel als mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij en zelfredzaam zijn. Kortom: meedoen. Dit is één van de belangrijkste speerpunten waar ZorgSaam Twenterand naar streeft.

Wanneer initiatieven van individuen, bewonersgroepen of non-profitorganisaties gericht op leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk, onder hun eigen verantwoordelijkheid gerealiseerd kunnen worden, heeft dit effect op het welbevinden en de mate van participatie en zelfredzaamheid van de bewoners. Hun betrokkenheid bij de wijk en de leefbaarheid in de wijk neemt hierdoor toe.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Eetmee in de vier kernen Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en Westerhaar
  • Leercentrum in de Vriezenveense, Vroomshoopse en Hammer Bibliotheek in samenwerking met Bibliotheek Twenterand met onder andere Seniorweb (Basis computercursus, tablet cursus en een Digitaal Inloopcafé), Typeworld (leren typen voor de jeugd in gamevorm) cursus Adobe (leren ontwerpen en presenteren) en Leer je camera kennen.

Kijk voor meer informatie op de website van Bibliotheek Twenterand

Typeworld
Leren typen voor de jeugd in gamevorm

Maar er is meer. Ook als vereniging en wijkcommissie kan een beroep op ons gedaan worden, al dan niet ondersteund met extra financiële middelen. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Nieuwe impulsen diverse buurthuizen (renovatie of structuur aanbrengen)
  • Ondersteuning speeltuinen (bijvoorbeeld 't Slot Oosteinde of 't Flierpark)
  • 1.000 Seniorenvrijwillgersbanenplan
  • Skatepark Toko Joko in Den Ham
  • Straatsportplein Het Front in Vroomshoop
  • Organisatie Burendagen, een stimuleringsinitiatief van Douwe Egberts en Oranje Fonds