Actief Betrokken Club [ABC]

Het project Actief Betrokken Club richt zich op het stimuleren en faciliteren van sportverenigingen die actief en duurzaam een bredere maatschappelijke rol willen vervullen.

Als lokale speler met grote sociale banden kunnen sportverenigingen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers en aan de leefbaarheid in de eigen buurt of kern. Het uitbouwen of opzetten van samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders en sectoren als gezondheidszorg, welzijn, werk/inkomen en jeugd- en ouderenzorg is één van de belangrijkste onderdelen van het project.

Actief-Betrokken-Club

Aanleiding van het project Actief Betrokken Club was de filosofie van de Wmo (= Wet maatschappelijke ondersteuning): iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen. Sport is één van de terreinen die kansen biedt om als gemeente vorm te geven aan de invulling van de Wmo. De maatschappelijke functie maakt de sport gewild en kansrijk voor het realiseren van doeleinden als preventie, gezondheid, jeugd, ouderen, waarden en normen, activatie etcetera.

De mogelijkheden voor en toegevoegde waarde van maatschappelijke betrokkenheid verschillen per vereniging, maar zijn in enige vorm altijd aanwezig. Het ABC-project keek samen met verenigingen naar de eigen mogelijkheden en kansen en verbindt deze aan de lokale beweeg- en/of ondersteuningsbehoeften.

Het ABC-project is per 31 december 2015 beëindigd, maar de hieruit voortgevloeide activiteiten gaan door.