Adviesraad Wmo Twenterand

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt geregeld dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.Gemeenten voeren de Wmo uit, iedere gemeente legt weer andere accenten. Zo laat de gemeente Twenterand zich adviseren door de Adviesraad Wmo.

logo-adviesraad

Waarom een Adviesraad Wmo

In de Wet maatschappelijke ondersteuning staan twee artikelen die zeggen dat de gemeente inwoners moet laten meedenken en meepraten over wat de gemeente doet op het gebied van de Wmo. Aan de ene kant maakt de gemeente plannen (beleid) wat ze wil gaan doen; aan de andere kant worden die plannen na goedkeuring uitgevoerd (uitvoering). Het beleid moet goed op papier staan voordat het kan worden uitgevoerd. Dat is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel regels waar rekening mee moet worden gehouden. In de vergadering van de Adviesraad worden deze plannen besproken en wordt een advies aan de gemeente gegeven. De Adviesraad kijkt hierbij goed naar de gevolgen voor de inwoners van Twenterand. Zo wordt de kwaliteit van de plannen beter en sluiten ze beter aan bij de behoeften.

Na het plan komt de uitvoering en ook hier houdt de adviesraad de vinger aan de pols. Doordat de leden uit alle lagen van de samenleving komen, ontdekken wij ook snel waar zaken in de praktijk mislopen. U kunt de Adviesraad daar ook zelf over inlichten. Omdat de Adviesraad ook ongevraagd advies kan uitbrengen, kunnen we de gemeente snel op de hoogte brengen van zaken die niet goed lopen.

Groepsfoto Wmo Adviesraad

Wie zijn uw vertegenwoordigers?

De Adviesraad bestaat uit inwoners van de gemeente Twenterand die vanuit hun persoonlijke ervaring of betrokkenheid bij een of meerdere belangengroepering(en) kunnen meepraten en meedenken over de werkgebieden van de Wmo.

De leden van de adviesraad Wmo zijn allemaal vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Adviesraad Wmo Twenterand bestaat op dit moment uit 6 leden en een voorzitter. Wij komen 8 tot 10 keer per jaar op donderdagavond bij elkaar om allerlei zaken, al dan niet aangereikt door de gemeente, te bespreken en een advies uit te brengen.

In de adviesraad worden mensen benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan één keer verlengd worden. Heeft u interesse om deel uit te maken van de Adviesraad? Kom dan een keer een vergadering bijwonen. Aanmelden kan door een bericht te sturen aan de voorzitter.

Wat kan de Adviesraad Wmo voor u betekenen?

Wij weten en horen niet alles wat er speelt. Inwoners van onze gemeente weten wel, waar zaken goed gaan en waar knelpunten liggen. Daarom hoort de Adviesraad Wmo graag wat er in uw omgeving speelt op het gebied van de Wmo. De Wmo raakt aan veel zaken waarmee u in het dagelijkse leven te maken heeft. We noemen er een aantal:

  • zorg bij ziekte en ouderdom
  • verplaatsen binnen de gemeente
  • voorzieningen voor mensen met beperkingen
  • spelen in de omgeving
  • hoe gaan mensen in de buurt met elkaar om
  • hoe gaan we om met verslaving en dakloosheid
  • hoe zorg je er voor dat jongeren, ouderen, allochtonen mee kunnen doen in onze samenleving
  • hoe gaan we om met vereenzaming
  • gaan we goed om met vrijwilligers
  • hebben we aandacht voor mantelzorgers

Kan het anders of beter? Neem contact op

Wanneer u iets ziet of hoort waarvan u denkt dat het beter of anders kan, meld het bij de Adviesraad Wmo. De kans is groot dat wij uw idee of bedenking kunnen gebruiken bij onze adviezen. Dit kan via e-mail op het volgende adres: adviesraadwmo@twenterand.nl.

De Wmo-adviesraad is echter geen klachtenbureau en gaat niet over de belangenbehartiging van individuele situaties. Uw officiële klachten moet u indienen op de daarvoor bestemde plaats, maar wij willen graag de antenne zijn voor alles wat zich afspeelt in onze gemeente.

Voor vragen kan men zich wenden tot e-mail: adviesraadwmo@twenterand.nl  of telefonisch (0546) 564498  of 06 16 41 28 50.