Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen aan het Zorginformatie●punt. Ook vindt u de antwoorden op vragen over de veranderingen in de zorg waarvoor de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is, zoals de Wmo-2015, de Jeugdwet (+ passend onderwijs) en de Participatiewet.

Enkele meest gestelde vragen aan het Zorginformatie●punt:

1. Ik ben gekort in het aantal uren huishoudelijke hulp, wat moet ik nu doen?

2. Voor welke gemeentelijke regelingen/tegemoetkomingen kom ik in aanmerking?

3. Kan ik hulp krijgen bij het invullen van een formulier?

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de zorg.

Waarschijnlijk zijn er over de veranderingen in de zorg vragen.

Veelgestelde vragen zijn door de gemeente Twenterand al voor u beantwoord.