Cliëntondersteuning in Twenterand

De vier partijen voor cliëntondersteuning in Twenterand hebben op 28 februari 2017 een presentatie gegeven aan de Wmo consulenten van de gemeente.

Met een ‘TED-talk’ is uitleg gegeven over hun werkwijze. Er is toegelicht op welke punten ze zich van elkaar onderscheiden en waar ze elkaar aanvullen. Ook is verteld over de samenwerking onderling en met de consulenten. De uitvoerende cliëntondersteuners hebben een aantal praktijkvoorbeelden besproken en de Wmo consulenten van de gemeente konden vragen stellen. Het doel met elkaar kennismaken en kortere lijnen creëren zodat nog beter samen gewerkt kan worden is behaald. Mogelijke problemen kunnen nu beter gesignaleerd worden en eerder in het voorliggende veld opgepakt worden. Om de doorverwijzing nog makkelijker te maken is de ontwikkelde doorverwijzer uitgedeeld.

 

Namens alle betrokken partijen, Renny van Faassen, directeur ZorgSaam Twenterand

Logo Clientondersteuning