ZorgSaam Twenterand komt met ‘Meldpunt Eenzaamheid‘

Hoewel het project ‘Samen tegen eenzaamheid’ van ZorgSaam Twenterand nog drie maanden te gaan heeft, wordt nu al duidelijk dat er een lokaal ‘Meldpunt Eenzaamheid’ gelanceerd gaat worden in oktober. En dat is uniek, met name voor Twenterand en omstreken.

Hiermee wordt één van de belangrijkste resultaten van het project bereikt. Doel is dat inwoners en zijn sociale netwerk - zoals familie, buren, kennissen - én professionals in staat zijn eenzaamheid te herkennen (bewustwording), te benoemen en het bespreekbaar te maken. Met ‘Coalitie Erbij’, een landelijke organisatie die veel kennis heeft over het thema eenzaamheid, wordt samengewerkt.

Eenzaamheid is veelal een verborgen probleem. Eenzaamheid komt in alle lagen van de samenleving voor. Het treft zowel jong als oud.

— Discha Langeler, coördinator project 'Samen tegen eenzaamheid'

Verborgen probleem

Eenzaamheid is veelal een verborgen probleem. Het is namelijk niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig over gepraat. Eenzaamheid komt in alle lagen van de samenleving voor. Het treft zowel jong als oud. Iedereen heeft wel eens een moment van eenzaamheid gekend alleen is zij zich hier niet altijd bewust van. Eenzaamheid is niet alleen het gemis aan contacten maar ook het gevoel je niet verbonden voelen met je omgeving. Je kunt bij wijze van spreken heel veel vrienden hebben maar je toch eenzaam voelen.

Eenzaamheid

Week tegen de eenzaamheid

Net als voorgaande jaren zal ZorgSaam Twenterand van de partij zijn in de ‘Week tegen de eenzaamheid’, die dit jaar plaatsvindt van donderdag 27 september tot en met zaterdag 6 oktober. ZorgSaam Twenterand wil als kartrekker hiermee extra aandacht vragen voor eenzaamheid in Twenterand samen met de netwerkpartners. Er zullen meerdere activiteiten worden georganiseerd waarbij de verbinding wordt gezocht. Activiteiten die tegen die tijd op onze website en Facebook worden aangekondigd.

Info

ZorgSaam Twenterand heeft het thema eenzaamheid sinds twee jaar hoog op de agenda staan. Zo is het project ‘Samen tegen eenzaamheid’ gestart. Via fondsenwerving is financiële steun ontvangen van het VSB Fonds, Provincie Overijssel, ZorgSaam Twenterand Projecten en het Oranje Fonds.