Hulp bij belasting

Zodra de aanslagen voor de gemeentelijke heffingen verzonden zijn kan er een verzoek om kwijtschelding gedaan worden. Is er hulp nodig bij het aanvragen hiervan, dan kan u zich bij het Zorginformatie●punt melden.

Vervolgens wordt een afspraak met u gemaakt, waarna uw verzoek om kwijtschelding samen met u wordt afgewikkeld.