Familiegroepsplan

De Jeugdwet gaat ervan uit dat u als gezin zoveel mogelijk zelf problemen binnen uw gezin wilt voorkomen en aanpakken.

U houdt dan zoveel mogelijk zelf controle over uw situatie. Het familiegroepsplan kan u daarbij helpen. In dat plan kunt u zelf aangeven wat er volgens u nodig is om de problemen aan te pakken en wie daarin wat kan doen. Op die manier bepaalt u wat er gebeurt en houdt u zelf het overzicht. In de Jeugdwet wordt ervan uitgegaan dat hierdoor ’duurzamere’ oplossingen komen; oplossingen die bij uzelf en uw gezin passen. U leest meer hierover in de brochure Familiegroepsplan.

Als u het zelf lastig vindt om het familiegroepsplan te schrijven dan kunt u hulp vragen in uw directe omgeving. Ook kunt u formulier familiegroepplan als hulpmiddel gebruiken. Deze kunt u uitprinten en invullen.