Jeugdhulp

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor vrijwel alle taken op het gebied van Jeughulp.

Kinderen en jongeren in Nederland behoren tot de gelukkigste en welvarendste ter wereld. Met de meeste van hen gaat het heel goed. Sommigen hebben een steuntje in de rug nodig. Een klein percentage kampt met serieuze problemen. Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Soms lopen zij daarbij tegen vragen en/of problemen aan. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen kunnen meedoen in onze maatschappij.

De gemeente voert diverse taken uit in het bieden van zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren, zoals de jeugdgezondheidszorg en het jeugdwelzijnswerk.

Is er behoefte aan hulp of ondersteuning voor een kind, dan kunt u het meldformulier jeugdhulp invullen.