Jongerencoach

ZorgSaam Twenterand beschikt over vier jongerencoaches. Ze opereren zowel vanuit de jongerencentra als outreachend (= er op uit). De jongerencoach heeft een belangrijke functie als het gaat om signaalfunctie en preventief werken. Met als doel: het voorkomen van problemen.

De jongerencoaches signaleren niet alleen tijdig problemen bij jongeren, maar stellen indien nodig samen met de jongere (en afhankelijk van de situatie ook met de ouders) een individueel coachingsplan op waarin doelen worden gesteld, resultaten worden beoogd en dit alles binnen een vooraf bepaald tijdspad.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd 9 tot 23 jaar uit de gemeente Twenterand.

Resultaten

Onder andere de volgende resultaten moeten bijdragen aan het behalen van gestelde (sub)doelen:

  • Elk idee, vraag of probleem vanuit de jongere kan gesteld worden aan de jongerencoach en wordt zorgvuldig en naar tevredenheid afgehandeld middels beantwoording, stimulering, advisering en/of toeleiding naar een andere organisatie waar deze thuis hoort
  • Het organiseren van een passend aanbod gericht op positieve gedragsverandering
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en maatschappelijke participatie van jongeren
  • Het coachen van jongeren bij het benutten van hun kansen, het beantwoorden van hun vragen en hen helpen bij het oplossen van hun problemen
  • Het samen met individuele jongeren opstellen van individuele coachingsplannen en -doelen
  • Het signaleren van problemen bij de jeugd, al dan niet via de jongerencentra
  • Het faciliteren van de link tussen vrijwilligersorganisaties (zoals sportverenigingen) en de netwerkstructuur

De jongerencoache is:

  •  Daphne Oelen
Digitale Jongerencoach

Vind je het moeilijk rechtstreeks je vraag aan een jongerencoach te stellen en doe je dit liever via internet, dan kan dit via de digitale jongerencoach.