Young leaderz

In samenwerking met Radar Uitvoering, Stichting Reflection en Stichting Jongerenwerk Den Ham heeft ZorgSaam Twenterand het project Young Leaderz Twenterand ontwikkeld.

Door een activiteit te organiseren voor jongeren uit hun eigen buurt, ontdekken ze waar ze goed in zijn maar ook wat ze nog lastig vinden. Met dit project willen we dan ook de leiderschapskwaliteiten van de jongeren in Twenterand verder ontwikkelen. Daarnaast is het voor hen ook gewoon erg leuk om te doen, twee vliegen in één klap dus!

— wethouder Jan Binnenmars

Met dit project willen we de leiderschapskwaliteiten van de jongeren in Twenterand verder ontwikkelen. Daarnaast is het voor hen ook gewoon erg leuk om te doen, twee vliegen in één klap dus!”.

Hoe gaat het in zijn werk?

Jongeren kunnen een uitgewerkt idee of plan voor een activiteit inclusief een begroting indienen. Denk bijvoorbeeld aan een buurtbarbecue, sporttoernooi of muziekavond. De aanvragen worden vervolgens bekeken door een beoordelingscommissie bestaande uit de gemeente Twenterand, de jongerenraad en bovengenoemde partners. De commissie geeft een advies wat kan leiden tot toekenning of afwijzing van de aanvraag. De partners van het project begeleiden de jongeren gedurende het gehele traject (van de aanvraag tot de daadwerkelijke uitvoering).

Young Leaderz Logo


Waar wordt naar gekeken bij een aanvraag?

De activiteit moet er opgericht zijn om verbinding te creëren met andere organisaties, tussen inwoners of tussen jongeren onderling (bijvoorbeeld een buurtbarbecue, een sporttoernooi of een muziekavond). Daarnaast wordt de aanvraag op onderstaande zaken getoetst:

·         Is er een vervolg mogelijk zonder subsidie, dus op de toekomst gericht?

·         Hoe kan er draagvlak gecreëerd worden?

·         Hoeveel deelnemers, actief betrokkenen en vrijwilligers worden er verwacht?

·         Wat wil de aanvrager met de activiteit bereiken?

·         Is de activiteit openbaar?

·         Waar vindt het plaats?

·         Hoe wordt de publiciteit opgepakt?