LangGezond Twenterand

Iedereen wil graag gezond ouder worden. Maar soms dienen zich toch gezondheidsklachten aan. Dan is het van belang om zo vroeg mogelijk actie te ondernemen. In Twenterand starten we daarom met het initiatief LangGezond Twenterand.

Het initiatief LangGezond houdt in dat inwoners van Twenterand van 65 tot 75 jaar die bij de deelnemende huisartsen staan ingeschreven een vragenlijst krijgen aangeboden. Deze vragenlijst gaat over gezondheid, beweging, voeding en het denkvermogen. Met het invullen van de vragenlijst krijgt de deelnemer een goed beeld van zijn of haar gezondheid. Ook krijgt de deelnemer een advies of het goed is hieraan eventueel extra aandacht te geven.

Dit initiatief wordt genomen door een zestal huisartsen in afstemming met de gemeente en in samenwerking met ZorgSaam Twenterand. In de toekomst wordt het aantal deelnemende huisartsen mogelijk uitgebreid, als LangGezond Twenterand succesvol blijkt.

Hulp

Als mensen aan de slag willen met hun gezondheid dan worden ze daarbij geholpen. Ze worden gewezen op alle mogelijkheden die er zijn binnen de gemeente en ze krijgen een ondersteuningsprogramma via internet aangeboden. Dit is gericht op bewegen, voeding en geheugen.