Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald, maar wel in enig georganiseerd verband wordt verricht en het werk van de beroepskrachten aanvult, maar deze niet kan vervangen.