Zorginformatie●punt

Bij het Zorginformatie●punt kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg, opvoeden en opgroeien. Kortom: een loket voor vraagstukken over Wmo, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Loes Twenterand. 

Onze contactgegevens en openingstijden vindt u bij contact.