Adviesraad Sociaal Domein Twenterand

Inwoners en cliënten die vinden dat de gemeente haar beleid en taken binnen het sociaal domein anders of beter kan doen, kunnen dit aankaarten bij de Adviesraad Sociaal Domein Twenterand. Zij brengen vervolgens advies uit aan de gemeente en denken ook mee over de ontwikkeling van nieuw beleid.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Twenterand is ontstaan door een samenvoeging van de Adviesraad Wmo en de Cliëntenraad WWB/WSW. De vorming van één integrale Adviesraad biedt mogelijkheden om de cliëntenparticipatie en inwonerparticipatie in Twenterand verder vorm te geven.

Alle onderwerpen rond het sociale beleid komen nu bijeen in één raad om zo breder onderwerpen te bespreken en er over te adviseren. De komende periode is een overgangsperiode waarin leden van beide raden mee overgaan naar de nieuwe raad. Op die manier is kennis en ervaring gewaarborgd. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt de definitieve adviesraad gevormd.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Twenterand vindt u hier.