Gemeentepolis Twenterand

Iedereen verdient goede zorg. Ook als u een lager inkomen of een uitkering krijgt. Zeker als u vanwege chronische ziekte of beperking te maken heeft met hoge zorgkosten.

Daarom betaalt de gemeente Twenterand mee aan de kosten voor de premie van een goede zorgverzekering. Zo blijft de premie betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten. Deze zorgverzekering heet de ‘gemeentepolis Twenterand’. Wij werken hiervoor samen met zorgverzekeraar Menzis.

Naast de basisverzekering biedt zorgverzekeraar Menzis een speciaal aanvullend zorgpakket: Menzis GarantVerzorgd. Dit is een voordelige aanvullende verzekering die veel biedt bovenop het basispakket. 

Menzis 2019

Wat houdt de gemeentepolis in?

  • De gemeente Twenterand betaalt mee aan uw premie
  • U krijgt korting op de basisverzekering en op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering
  • Er zijn ruime vergoedingen voor o.a. brillen en lenzen, fysiotherapie en orthodontie voor kinderen  
  • Bij alle aanvullende pakketten wordt de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen tot maximaal € 300 vergoed. Dit is de eigen bijdrage die u betaalt aan het CAK
  • Bij het meest uitgebreide pakket wordt bovendien uw verplichte eigen risico van € 385 voor 2019 volledig vergoed
  • Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring

Meer  informatie vindt u op de website van gemeente Twenterand.

In dit filmpje kunt u zien hoe u een Menzis zorgverzekering afsluit via gezondverzekerd.nl