Minimaregelingen

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.

meedoenregeling

Meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met een laag inkomen is het opletten waar je je geld aan uitgeeft. Lid zijn van een vereniging, bezoek aan de bioscoop of een abonnement op een krant of tijdschrift zijn vaak dingen waarvoor geen geld is. Daarom zijn er in de gemeente Twenterand een aantal minimaregelingen. Deze zijn voor inwoners met een laag inkomen en/of schulden. Op deze manier wil de gemeente Twenterand het voor deze mensen ook mogelijk maken te blijven meedoen in de maatschappij.