Ondersteuning

Vanaf 2015 wordt ondersteuning en begeleiding verstrekt vanuit de gemeente.

Met als doel zelfredzaamheid en participatie op grond van de Wmo-2015 biedt de gemeente daar waar nodig.
- Ondersteuning zelfstandig leven
- Ondersteuning maatschappelijke deelname.

Onder "Ondersteuning zelfstandig leven" wordt verstaan:
Individuele begeleiding van mensen in de thuissituatie om huis en leven (sociaal, inkomen, werk, school) op orde te houden. De ondersteuning moet aansluiten op de behoefte.

Onder "Ondersteuning maatschappelijke deelname" wordt verstaan:
Begeleiding in groepsverband, gericht op een zinvolle tijdbesteding. Ondersteuning moet aansluiten op de behoefte. Streven is ondersteuning maatschappelijke deelname zo dicht mogelijk bij de eigen leefsituatie te bieden.