Steunpunt mantelzorg

In de gemeente Twenterand bestaat er een Steunpunt Mantelzorg. De mantelzorgconsulent biedt verschillende vormen van ondersteuning aan de mantelzorger aan.

Spreekuur Den Ham

Iedere laatste dinsdag van de maand: 09.00 - 10.30 uur, Zorginformatie•punt, Goosensplein 1d, Den Ham.

Spreekuur Vroomshoop

Iedere eerste dinsdag van de maand: 9.00 - 10.30 uur, Gezondheidscentrum, Zorginformatie•punt, Oranjeplein 7h, Vroomshoop

Spreekuur Vriezenveen

Wekelijks op dinsdag: 11.00 - 12.30 uur, centrum Weemelanden, Koningsweg 28, Vriezenveen.

Spreekuur Westerhaar

Iedere tweede dinsdag van de maand van 09.00-10.30 uur. Zorginformatie•punt, Hoofdweg 132 j, Westerhaar.

U kunt zonder afspraak op het spreekuur komen of u kunt bellen voor een afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met de mantelzorgconsulent van de gemeente Twenterand: 06 - 1016 9285

Meer informatie vindt u op de website van Evenmens. Hier vindt u ook informatie over de mantelzorgwaardering en de dag van de mantelzorg.