Wet langdurige zorg

De zorg welke, die door de AWBZ werd geregeld, is opgenomen in de Wmo 2015 (gemeente), de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet langdurige zorg.

Veel informatie en antwoord op uw vragen kunt u vinden op wlz-overgangrecht.

Wat viel er onder AWBZ-zorg?

 • Persoonlijke verzorging:
  Het aanleren of overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen, aankleden, ogen druppelen, pillen innemen, naar het toilet gaan.
 • Verpleging:
  Het uitvoeren of aanleren van verpleegkundige taken, zoals bijvoorbeeld wondverzorging, het geven van injecties, of hulp bij het zelf leren injecteren.

Vanaf 2015 vallen (de meeste) persoonlijke verzorging en de verpleging onder de Zorgverzekeringswet.

Begeleiding:
Het ondersteunen in de zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Zonder deze ondersteuning zou iemand aangewezen zijn op verblijf in een instelling of zou er sprake zijn van verwaarlozing. Er is onderscheid in Begeleiding-Individueel (bijvoorbeeld hulp bij het aanbrengen van structuur in de dag) en Begeleiding-Groepsverband (bijvoorbeeld dagopvang).

Vanaf 2015 wordt Begeleiding door de gemeente (Wmo2015) geregeld, voor vragen kunt u terecht bij het Zorginformatie.punt.

Verblijf in een instelling:
Verblijf in een instelling met zorg, die bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling (bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis).

 • Behandeling:
  Herstel of verbeteren van de aandoening of voorkomen dat deze erger wordt, bijvoorbeeld opnieuw leren lopen na een hersenbloeding. Behandeling kan ook gaan om het verbeteren van vaardigheden, op gedrag, bijvoorbeeld leren omgaan met woedeaanvallen.
 • Kortdurend Verblijf:
  Logeren in een instelling voor maximaal 3 etmalen per week, als de zorg noodzakelijkerwijs gepaard gaat met permanent toezicht.


cizlogo

De indicaties voor toegang tot de WLZ worden door het CIZ gesteld.

Voor jeugdigen jonger dan 18 jaar gelden andere wetten zoals de Jeugdwet. De jeugdwet wordt uitgevoerd door de gemeente.

Contact met het CIZ

Persoonsgebonden vragen
Met vragen die betrekking hebben op persoonlijke omstandigheden, zoals (lopende) WLZ-aanvragen en indicaties, kunt u contact opnemen met het CIZ 088-789 10 00. 

Algemene vragen
Voor algemene vragen over het CIZ of de WLZ kunt u het CIZ telefonisch bereiken via 088-789 10 00. U kunt ook de website van het CIZ raadplegen www.ciz.nl.

Voor zorg vanuit de WLZ betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geregeld vanuit het CAK.  Meer informatie over de eigen bijdrage WLZ vindt u hier