Wmo-loket

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij.

Meedoen aan alle facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als onderlinge hulp niet lukt, is er onder bepaalde voorwaarden hulp of ondersteuning mogelijk vanuit de gemeente.

U kunt door verschillende oorzaken belemmeringen tegenkomen in het dagelijks leven. Het mee blijven doen in de maatschappij is daardoor moeilijker. Samen met u gaan we op zoek naar de best passende praktische oplossingen. In sommige situaties is de inzet van vrijwillige hulp, informele hulp, mantelzorg of welzijnsdiensten voldoende om uw ondersteuningsvraag te beantwoorden.

Is uw ondersteuningsvraag complexer en niet middels "praktische middelen" op te lossen, dan kunt u via het 'meldformulier Wmo' aangeven welke problemen u ervaart bij het zelfstandig wonen, het verplaatsen en bij het deelnemen aan de samenleving. Op basis van dit ingevulde formulier voert de Wmo-consulent een gesprek met u waarin gezamenlijk uw probleem in kaart wordt gebracht om daarna tot een mogelijke oplossing te komen. Indien nodig komt u in aanmerking voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet.

De eigen bijdrage

Voor bepaalde maatwerkvoorzieningen geldt dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner hebt. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) regelt de betaling die u moet doen. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u hier.