Hulp bij aangifte inkomstenbelasting 2017

ZorgSaam Twenterand biedt ook in 2018 hulp aan 65-plussers in Twenterand bij het invullen van de formulieren voor de Inkomstenbelasting 2017. Er worden hiervoor geschoolde belastingconsulten ingeschakeld.

Zij vullen belastingformulieren in voor 65-plussers die een AOW-uitkering hebben, eventueel aangevuld met een klein pensioen; een eenvoudige aangifte dus. Zij controleren ook of u in aanmerking komt voor toeslagen.

Ook al geeft de Belastingdienst aan dat u wellicht geen aangifte hoeft te doen, wij adviseren u toch uw aangifte na te laten kijken. De Belastingdienst kent uw aftrekposten niet! Krijgt u geen geld terug dan zijn aan die check geen kosten verbonden.

Kosten voor het invullen zijn € 22,50 contant te voldoen aan de belastingconsulent. Aan het invullen van een tweede aangifte binnen een fiscale eenheid (echtpaar, geregistreerd partnerschap) zijn geen extra kosten verbonden.

NB - Hebt u op 1 januari 2018 in box 3 meer vermogen (bestaat vaak alleen uit spaargeld) dan € 25.000  (Rutte III stelt een verhoging naar € 30.000 voor) per persoon dan hebt u voor het hele jaar 2018 geen recht  op huurtoeslag. Is dat het geval, dan is het verstandig de huurtoeslag per 1 januari 2018 stop te (laten)  zetten om terugbetalen te voorkomen. Iedere andere medebewoner mag overigens ook niet meer dan genoemd bedrag aan vermogen bezitten.