Organisatie

ZorgSaam Twenterand is een organisatie voor welzijnswerk en biedt vanuit haar betrokkenheid bij de samenleving een breed scala aan diensten en activiteiten waaronder Zorginformatie•punten, jongerencoaching, ouderenwerk, kortdurende projecten, ondersteuning van vrijwilligers en maatschappelijk initiatieven op gebied van sport, educatie, voorlichting en preventie.

ZorgSaam Twenterand heeft als uitgangspunt het ondersteunen van mensen, het versterken van de eigen vermogens om zelfstandig te kunnen blijven functioneren en deel te kunnen blijven nemen in de samenleving, in de buurt, wijk of dorp. Dit doen we samen met u en uw omgeving en waar nodig samen met andere organisaties.

We geven invulling en uitvoering aan de volgende onderdelen en bieden vraaggericht maatwerk:

  • Wmo loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) / Zorginformatie•punt
  • Loket Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand
  • Welzijnsactiviteiten en diensten voor volwassenen en ouderen
  • Jongerencoaching
  • Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven
  • Projecten op gebied van wonen, welzijn en zorg

De stichting telt 20 vaste personeelsleden en 5 personeelsleden op projectbasis. Het personeel wordt aangestuurd door directeur Renny van Faassen. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk en bestaat uit 6 leden. Daarnaast zijn er 540 vrijwilligers actief.