Projecten

Naast door de gemeente gesubsidieerde activiteiten organiseren wij tevens activiteiten die gefinancierd worden uit andere financieringsbronnen. Dat kan zijn een fonds, een commerciële instelling of via een projectorganisatie.